Vanop / vanaf (- een afstand)

Vanop / vanaf (- een afstand)

Vraag

Wat is correct: vanop een afstand of vanaf een afstand?

Antwoord

Standaardtaal in het hele taalgebied is vanaf. Vanop is standaardtaal in België.

Toelichting

Het voorzetsel vanop is standaardtaal in België. Het wordt gebruikt om aan te duiden van welke plaats een handeling uitgaat of vanwaar ze begint.

(1a) De koningin sprak de menigte toe vanop het balkon. [standaardtaal in België]

(2a) Vanop afstand zagen we Nicolas knielen voor Carla. [standaardtaal in België]

(3a) Het vliegtuig zal vertrekken vanop Schiphol. [standaardtaal in België]

Standaardtaal in het hele taalgebied is vanaf of van.

(1b) De koningin sprak de menigte toe vanaf het balkon.

(2b) Van een afstand zagen we Nicolas knielen voor Carla.

(3b) Het vliegtuig zal vertrekken vanaf Schiphol.

Bijzonderheid

Vanop en vanaf zijn voorzetsels. We schrijven ze in één woord.

Bronnen

Hendrickx, R. Vanop. Geraadpleegd op 18 maart 2008 via https://vrttaal.net/taaladvies-taalkwestie/vanop.

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Kramers (2000); Woordenboek Correct Taalgebruik (2004), p. 290; Correct Taalgebruik (2006), p. 272; Taalwijzer (2000), p. 339; Stijlboek VRT (2003), p. 252; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

aaneen of los,correctheid en betekenis,het juiste voorzetsel,spelling,woordgebruiktao_adv (C)
1401
j
aaneen,correctheid,voorzetsel,woordgebruik
Subrubriek,Woord of woordcombinatie,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:aaneen;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:voorzetsel
20 November 2008
09 January 2019