Transscriptie / transcriptie

Transscriptie / transcriptie

Vraag

Waarom wordt transcriptie met maar één s gespeld?

Antwoord

Transcriptie is ontleend aan het Latijn, waarin het woord ook al met één s werd gespeld.

Toelichting

Het woord transcriptie is ontleend aan het Latijnse transcriptio. Het Latijnse woord is gevormd uit en afgeleid van trans (‘over’) en scribere (‘schrijven’) en betekent dus letterlijk ‘overschrijving’. De spelling transscriptio zou dan ook etymologisch correct zijn. Aangezien deze vorm al in het Latijn niet voorkomt, is ook bij de Nederlandse spelling voor de vorm transcriptie gekozen.

Naslagwerken

WNT; Woordenlijst (2015)

medeklinkers,zelfstandig naamwoord,spelling,grammaticatao_adv (C)
808
j
herkomst,medeklinkers,spelling,vreemde_woorden,zelfstandig_naamwoord
Woord of woordcombinatie,Subrubriek,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:medeklinkers,vreemde_woorden;Woord of woordcombinatie:herkomst;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord
01 January 2004
17 November 2015