Vraagzin

Vraagzin

Omschrijving

Een vraagzin (of: vragende zin) is een zin waarmee de spreker de toegesprokene om nadere informatie verzoekt. De voornaamste types zijn de ja/nee-vraag, waarmee een bevestigend of ontkennend antwoord gevraagd wordt, en de open vraag, waarmee aan de toegesprokene gevraagd wordt een informatieve leemte op te vullen. Op dit tweede type vraag kan niet eenvoudigweg met ja of nee geantwoord worden. Dit type bevat steeds een vraagwoord (het wordt daarom ook wel vraagwoordvraag genoemd), terwijl het eerste type in de regel met een werkwoordsvorm begint. Een voorbeeld van elk type vraagzin is:

(1) Werken hier veel mensen? (ja-neevraag)

(2) Hoeveel mensen werken hier? (open vraag)

Zie ook

Inversie
Vraagwoord
Werkwoord

termentao_term
106