Samentrekking

Samentrekking

Omschrijving

Samentrekking is een vorm van nevenschikking waarbij identieke elementen van de samenstellende delen bij één lid worden uitgedrukt en bij de overige leden worden weggelaten. Samentrekking komt voor op drie niveaus; op het niveau van het woord, op het niveau van de woordgroep en op het niveau van de zin. Op het niveau van het woord wordt het weggelaten deel in geschreven taal weergegeven met een streepje. Voorbeelden van samentrekking zijn:

(1) woordniveau: in- en uitvoer (invoer en uitvoer)

(2) woordgroepniveau: grote en kleine mensen (grote mensen en kleine mensen)

(3) zinsniveau: Zij gaat nooit naar de biscoop, maar regelmatig naar het theater. (Zij gaat nooit naar de bioscoop, maar zij gaat regelmatig naar het theater.)

Zie ook

Nevenschikking

termentao_term
75