Samenstellende afleiding

Samenstellende afleiding

Omschrijving

Samenstellende afleidingen zijn een bijzondere soort van complexe woorden die gevormd worden door afleiding van een op zichzelf niet bestaande samenstelling. Twintigjarig is bijvoorbeeld een samenstellende afleiding van het telwoord twintig en het zelfstandig naamwoord jaar, met -ig als achtervoegsel ([twintig + jaar] + ig). Andere voorbeelden zijn: achturig ([acht + uur] + ig), tweederangs ([tweede + rang] + s), laatbloeier ([laat + bloei] + er).

Zie ook

Afleiding
Samenstelling

termentao_term
128