Ondervindend voorwerp

Ondervindend voorwerp

Omschrijving

Een ondervindend voorwerp (of: indirect object) is het zinsdeel dat de zelfstandigheid aanduidt die de door het werkwoord uitgedrukte werking ondervindt. Het ondervindend voorwerp heeft in de meeste gevallen betrekking op personen of levende wezens. Anders dan het meewerkend en het belanghebbend voorwerp kan het ondervindend voorwerp niet met een voorzetsel (aan of voor) worden verbonden. Voorbeelden:

(1) Wat je daarmee bedoelt, ontgaat me ten enenmale.

(2) Het spijt hun zeer, dat ze jou er niet bij hebben betrokken.

Zie ook

Belanghebbend voorwerp
Indirect object
Lijdend voorwerp
Meewerkend voorwerp
Voorzetsel
Werkwoord
Zinsdeel

termentao_term
65