Onderschikking

Onderschikking

Omschrijving

Onderschikking (of: subordinatie) heeft in het bijzonder betrekking op samengestelde zinnen waarin de bijzin deel uitmaakt van en daarmee ondergeschikt is aan (een deel van) de hoofdzin. Voorbeelden (waarin de bijzinnen gecursiveerd zijn weergegeven):

(1) Ik zie dat je vanochtend geen tijd hebt gehad om je te scheren.

(2) Terwijl zijn klasgenoten plezier maken, zit Kees hard te blokken.

(3) De dijken die vorig jaar zijn bezweken, zijn inmiddels hersteld, versterkt en opgehoogd.

Zie ook

Bijzin
Hoofdzin
Nevenschikking
Voegwoord

termentao_term
64