Modaliteit

Modaliteit

Omschrijving

Modaliteit drukt de verhouding uit tussen de beschrijving en de werkelijkheid, bijvoorbeeld het oordeel van de spreker ten opzichte van de waarschijnlijkheid, mogelijkheid, wenselijkheid van de inhoud van de zin. Modaliteit kan onder meer worden uitgedrukt door bijwoorden, modale hulpwerkwoorden en de verleden tijd. Voorbeelden:

(1) Dat hoef ik hopelijk niet nog eens te doen.

(2) O, was ik maar bij moeder thuis gebleven!

Zie ook

Bijwoord
Hulpwerkwoord
Persoonsvorm

termentao_term
59