Meewerkend voorwerp

Meewerkend voorwerp

Omschrijving

Het meewerkend voorwerp (of: indirect object) is het zinsdeel dat de zelfstandigheid aanduidt waarop de handeling of werking die door de combinatie van werkwoord en lijdend voorwerp wordt uitgedrukt, gericht is. Het meewerkend voorwerp heeft in de meeste gevallen betrekking op personen of levende wezens en kan dikwijls als de begunstigde worden beschouwd. Een meewerkend voorwerp kan zowel een zelfstandig-naamwoordgroep als een voorzetselgroep met aan zijn. Voorbeelden:

(1) Hij gaf zijn vriendin een kostbaar geschenk.

(2) Hij gaf een kostbaar geschenk aan zijn vriendin.

Zie ook

Belanghebbend voorwerp
Indirect object
Lijdend voorwerp
Ondervindend voorwerp
Voorzetsel
Werkwoord
Zelfstandig-naamwoordgroep
Zinsdeel

termentao_term
57