Medeklinker

Medeklinker

Omschrijving

Een medeklinker (of: consonant) is een spraakklank waarbij de uitgestoten lucht bij de productie niet ongehinderd de mond verlaat. Medeklinkers worden onderscheiden in plof-, wrijf-, neus-, vloei- en glijklanken, afhankelijk van de wijze waarop ze worden gevormd. Daarnaast is het onderscheid tussen stemloze en stemhebbende medeklinkers van belang. Bij de vorming van stemhebbende medeklinkers trillen de stembanden mee; bij de vorming van stemloze medeklinkers niet.

Stemloze plofklanken zijn p, t en k; stemhebbende plofklanken zijn b en d. Stemloze wrijfklanken zijn f, s en ch (en de ‘ruisklank’ h); stemhebbende wrijfklanken zijn v, z en g. De neusklanken zijn m, n en ng; de vloeiklanken zijn l en r; de glijklanken zijn j en w.

Zie ook

Klinker
Stemhebbend / stemloos

termentao_term
56