Hypercorrectie

Hypercorrectie

Omschrijving

Hypercorrectie betreft het verschijnsel dat een taalgebruiker een taalfout maakt doordat hij probeert een fout te vermijden. Hypercorrectie komt voort uit de vrees dezelfde fout te maken als in een ander geval, dat ten onrechte als overeenkomstig wordt beschouwd. Bekende voorbeelden zijn kopje kofje (koppie koffie), beeldhouder voor beeldhouwer (omdat men houden ‘netter’ vindt dan houwen).

termentao_term
43