Klinkerbotsing

Klinkerbotsing

Omschrijving

Van klinkerbotsing is sprake als in een woord klinkers op elkaar volgen die ook tezamen als één klank (of een tweeklank) kunnen worden gelezen. Deze dubbelzinnigheid wordt opgeheven door de aparte klinkers van elkaar te scheiden met een trema (in afleidingen en samengestelde telwoorden) of een koppelteken (in samenstellingen). Voorbeelden: zeeën, geëvenaard, tweeëntwintig, mee-eter, zo-even, milieu-inspectie, glij-ijzer.

Zie ook

Afleiding
Ambiguïteit
Klinker
Samenstelling

termentao_term
50