Indirect object

Indirect object

Omschrijving

‘Indirect object’ is de verzamelterm voor de zinsdelen die zelfstandigheden aanduiden waarop de door het werkwoord uitgedrukte handeling of werking niet rechtstreeks, zoals bij het lijdend voorwerp (of: direct object), maar indirect is gericht. In de meeste gevallen is het indirect object niet met het werkwoord alleen verbonden, maar met de combinatie van werkwoord en lijdend voorwerp. Een ander verschil met het lijdend voorwerp is dat het bij een indirect object meestal om een levend wezen gaat. De volgende indirecte objecten worden onderscheiden: meewerkend voorwerp (1), belanghebbend voorwerp (2), ondervindend voorwerp (3), bezittend voorwerp (4) en ‘ethische datief’ (5). Voorbeelden:

(1) Ik geef hem een boek.

(2) Zij schenkt mij een borrel in.

(3) Het duurt me te lang.

(4) Zij heeft hun op de vingers getikt.

(5) Ik heb me daar toch een stomme fout gemaakt!

Zie ook

Belanghebbend voorwerp
Bezittend voorwerp
Lijdend voorwerp
Meewerkend voorwerp
Ondervindend voorwerp
Werkwoord
Zinsdeel

termentao_term
44