Homoniem

Homoniem

Omschrijving

Twee woorden zijn homoniem als ze een gelijke vorm hebben, maar een voor de hedendaagse taalgebruiker duidelijk verschillende betekenis. De vormgelijkheid van de woorden kan alleen de uitspraak betreffen (hart versus hard), of alleen de spelling (voorkomen versus voorkomen), of beide (deken ‘stuk textiel’ versus deken ‘decaan, geestelijke’). Andere voorbeelden:

bal ‘rond voorwerp’ = de bal
‘feest’ = het bal

Zie ook

Ambiguïteit
Synoniem

termentao_term
39