Grammaticaal

Grammaticaal

Omschrijving

Bij grammaticaliteitsoordelen worden de labels ’twijfelachtig’ en ‘uitgesloten’ gebruikt. Voorbeelden die als ‘uitgesloten’ zijn gelabeld, zijn in strijd met de regels van de Nederlandse grammatica. Als het niet duidelijk is of een bepaald voorbeeld tot de grammaticale mogelijkheden behoort, wordt het label ’twijfelachtig’ eraan toegevoegd. Grammaticaal correcte zinnen of woordgroepen worden soms in de tekst als ‘goed’ of ‘mogelijk’ aangeduid.

termentao_term
37