Gezegde

Gezegde

Omschrijving

Het gezegde (of: predikaat) is de uitdrukking van datgene wat over het onderwerp wordt gezegd. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen werkwoordelijke en naamwoordelijke gezegdes. De kern van een werkwoordelijk gezegde is een hoofdwerkwoord dat eventueel wordt begeleid door hulpwerkwoorden en voorzien kan zijn van voorwerpen en/of bepalingen:

(1) Zijn vriend zou dat nooit gedaan kunnen hebben.

(2) De burgemeester werd door de menigte uitgejouwd.

Een naamwoordelijk gezegde wordt gevormd door een naamwoord, dat de kern is, en een koppelwerkwoord, dat geen zelfstandige betekenis heeft (zijn, worden, blijven):

(3) Roken is slecht voor de gezondheid.

(4) Die jongen blijft een onverbeterlijke deugniet.

Zie ook

Bepaling
Hoofdwerkwoord
Hulpwerkwoord
Kern
Koppelwerkwoord
Onderwerp
Werkwoord

termentao_term
36