Etymologie

Etymologie

Omschrijving

Onder etymologie verstaat men de oorsprong en de geschiedenis van woorden, alsook de tak van de taalwetenschap die zich met de herkomst van woorden bezighoudt.

termentao_term
30