Telefoonnummers in Nederland (algemeen)

Telefoonnummers in Nederland (algemeen)

Nationale telefoon- en faxnummers
Mobiele nummers
Internationale telefoon- en faxnummers
Afkortingen
Afbreken van telefoonnummers

Nationale telefoon- en faxnummers Top

Het netnummer en het abonneenummer worden gescheiden door een kort streepje. De cijfers van het abonneenummer worden van rechts naar links per twee gegroepeerd en gescheiden door een (halve) spatie. Bij abonneenummers met een oneven aantal cijfers vormen de eerste drie cijfers een groepje. Voorbeelden:

0229-56 78 90
020-623 45 67

Er mogen spaties rondom het streepje staan.

0229 – 56 78 90
020 – 623 45 67

In twee gevallen kan van deze algemene regel worden afgeweken:

1. als een andere groepering van de cijfers gemakkelijker te onthouden is. Voorbeelden:

020-66 77 888
345 000
0800-30 30 30 3

2. als binnen een bedrijf of organisatie de eerste cijfers steeds gelijk zijn, maar de laatste vier cijfers (het doorkiesnummer) verschillen. Voorbeelden:

030-454 3000 (conciërge)
030-454 3001 (secretariaat)
030-454 3245 (kantine)

Het is lange tijd gebruikelijk geweest om het netnummer tussen haakjes te zetten; dat werd ook voorgeschreven in een NEN-norm uit 1963. Voorbeelden:

(0229) 56 78 90 (conciërge)
(020) 623 45 67 (kantine)

Het netnummer werd bij het bellen via het vaste net binnen hetzelfde netnummergebied namelijk weggelaten. Dit principe is inmiddels niet meer richtinggevend, om verschillende redenen: 1) het netnummer kan nu altijd gekozen worden, ook binnen het netnummergebied; 2) er zijn veel telefoonnummers (mobiele nummers, servicenummers, landelijke nummers) waarbij geen netnummer weggelaten kan worden; 3) wie met een mobiele telefoon belt, moet altijd het netnummer gebruiken.

Mobiele nummers Top

Het nummer van een mobiele telefoon wordt op dezelfde manier geschreven als een vast telefoonnummer: met een streepje na 06 en met (halve) spaties tussen groepen van twee cijfers. Voorbeeld:

06-54 32 23 45

Internationale telefoon- en faxnummers Top

Als bij het telefoonnummer ook het landnummer wordt gegeven, vervalt het eerste cijfer (0) van het netnummer. Tussen landnummer en netnummer wordt een spatie in plaats van een streepje geschreven. Het landnummer wordt voorafgegaan door het plusteken, dat staat voor het toegangsnummer tot het internationale net. Dat toegangsnummer wordt niet vermeld, aangezien dit niet in alle landen 00 is. Tussen het plusteken en het landnummer staat geen spatie. Voor de weergave van het abonneenummer gelden dezelfde regels als bij de nationale nummers. Voorbeelden:

+31 229 56 78 90
+31 20 623 45 67
+31 6 54 32 23 45

Soms, bijvoorbeeld in Italiaanse telefoonnummers, moet ook het eerste cijfer (0) van het netnummer gebruikt worden. Voorbeeld:

+39 055 28 82 28

De internationale notatie wordt ook wel nationaal gebruikt.

Afkortingen Top

In een adreslijst, in een briefhoofd of e-mailafsluiting met de gegevens van de afzender enzovoort wordt het telefoon- of faxnummer doorgaans voorafgegaan door de aanduiding telefoon (meestal afgekort als tel.) of fax. Hoewel het aan het Engels ontleende woord fax oorspronkelijk een afkorting is (van facsimile = ‘reproductie’), wordt het gebruikt als een gewoon woord en niet gevolgd door een punt. Voorbeelden:

Tel. 0229-56 78 90
Fax 0229-56 78 91

Afbreken van telefoonnummers Top

Afbrekingen moeten in telefoonnummers vermeden worden. Daarom verdient het aanbeveling om met een tekstverwerker gebruik te maken van zogeheten ‘harde spaties’.

 

Zie ook

Telefoonnummers in België (algemeen)

Naslagwerken

Leestekens geregeld (2009), p. 92; Schrijfwijzer (2012), p. 508

afkortingen,cijfers en getallen,algemeen,spelling,conventies


tao_generiek (K)
53
j
afkortingen,cijfers,conventies
Subrubriek,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:conventies;Subrubriek:afkortingen,cijfers
0000
15 January 2013