Telefoonnummers in België (algemeen)

Telefoonnummers in België (algemeen)

De schrijfwijze van telefoon- en faxnummers in België is vastgelegd in de norm NBN Z 01-002 Indelen en opmaken van documenten (2002) van het Bureau voor Normalisatie.

Nationale telefoon- en faxnummers Top

In België moet het netnummer altijd worden gekozen, ook voor oproepen binnen de zone. Bij de notatie van telefoon- en faxnummers gelden de volgende principes: de spatie is het scheidingsteken en er worden geen punten gebruikt. Concreet houdt dit in dat tussen het netnummer en het abonneenummer een spatie komt en dat de cijfers van het abonneenummer van rechts naar links per twee gegroepeerd worden; die tweetallen worden van elkaar gescheiden door een (halve) spatie. Bij abonneenummers met een oneven aantal cijfers worden de eerste drie cijfers zonder spatie geschreven. Voorbeelden:

011 32 43 54
02 345 67 89
0486 98 76 54 (gsm)

In twee gevallen kan van deze algemene regels worden afgeweken:

1. als een andere groepering van de cijfers gemakkelijker te onthouden is. Voorbeelden:

0800 10 800
016 655 655

2. als binnen een bedrijf of organisatie de eerste cijfers steeds gelijk zijn, maar de laatste vier cijfers (het doorkiesnummer) verschillen. Voorbeelden:

03 454 4123 (conciërge)
03 454 5268 (secretariaat)
03 454 3245 (kantine)

Organisaties wijken weleens af van de BIN-norm door een liggend streepje te gebruiken, bijvoorbeeld 02-345 67 89. Ook deze notatiewijze is verdedigbaar. Door het liggend streepje wordt de structuur van een nummer grafisch verduidelijkt zoals bij rekeningnummers:

000-0282275-05

Internationale telefoon- en faxnummers Top

Als bij het telefoonnummer ook het landnummer wordt gegeven, vervalt het eerste cijfer (0) van het netnummer. Het landnummer wordt voorafgegaan door het plusteken, dat staat voor het toegangsnummer tot het internationale net. Dat toegangsnummer wordt niet vermeld, aangezien dit niet overal 00 is. Plusteken, landnummer, netnummer en abonneenummer worden van elkaar gescheiden door een spatie. Voor de weergave van het abonneenummer gelden dezelfde regels als bij de nationale nummers. Voorbeelden:

+ 32 11 32 43 54
+ 32 2 345 67 89
+ 32 486 98 76 54 (gsm)

Soms – bijvoorbeeld in Italiaanse telefoonnummers – moet ook het eerste cijfer (0) van het netnummer gekozen worden. In die gevallen valt de 0 niet weg. Voorbeeld:

+ 39 055 28 82 28

Telexnummers Top

Telexnummers worden zonder spaties geschreven.

KULBIB 25715

Afkortingen Top

In een adreslijst, in een briefhoofd met de gegevens van de afzender enzovoort wordt het nummer doorgaans voorafgegaan door de aanduiding telefoon (meestal afgekort als tel.), telefax (of fax) of telex (aan het begin van een regel resp.: Telefoon, (Tel.), Telefax, Fax en Telex). Hoewel het aan het Engels ontleende woord fax oorspronkelijk een afkorting is (van facsimile = ‘reproductie’), wordt het gebruikt als een gewoon woord en niet gevolgd door een punt (dus niet: fax. 02 556 78 90).

Afbreken van telefoonnummers Top

Afbrekingen moeten in telefoonnummers vermeden worden. Daarom verdient het aanbeveling om met een tekstverwerker gebruik te maken van zogeheten ‘harde spaties’.

 

Zie ook

Telefoonnummers in Nederland (algemeen)

Naslagwerken

NBN Z 01-002 (2002); Taalboek Nederlands (1996), p. 380

afkortingen,cijfers en getallen,algemeen,spelling,conventies


tao_generiek (K)
52
j
afkortingen,cijfers,conventies
Subrubriek,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:conventies;Subrubriek:afkortingen,cijfers
0000
20 February 2013