Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Klasseren / beschermen (een monument -)

Vraag

Is een monument klasseren correct?

Antwoord

Ja, een monument klasseren is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied is een monument beschermen.

Toelichting

Een monument of een landschap dat vanwege zijn historische, architectonische of esthetische waarde bewaard moet blijven en daartoe op een officiële lijst geplaatst wordt, heet in de standaardtaal in België een geklasseerd monument of landschap. Men spreekt van een gebouw, een monument, een landschap (et cetera) klasseren.

(1) Is het Centraal Station in Antwerpen een geklasseerd monument? [standaardtaal in België]

(2) Je kunt er gezellig eten in een geklasseerde windmolen. [standaardtaal in België]

(3) De dorpskern werd bij Koninklijk Besluit van 30 oktober 1963 geklasseerd. [standaardtaal in België]

Standaardtaal in het hele taalgebied is een beschermd monument (et cetera). Men spreekt van iets onder monumentenzorg plaatsen, op de monumentenlijst plaatsen, tot beschermd landschap verklaren of van een gebouw dat onder monumentenzorg staat.

(4) Een beschermd monument of landschap geniet bijzondere bescherming.

(5) Na een procedure van vijf jaar is het kloostergebouw eindelijk op de monumentenlijst geplaatst.

In België wordt heel af en toe ook een monument rangschikken gebruikt in de betekenis van 'een monument beschermen'. Het is er echter geen standaardtaal.

(6) Het stadhuis van Leuven is een gerangschikt monument. (in België, geen standaardtaal)

Zie ook

Inhuldigen / inwijden (een gebouw -)

Naslagwerken

 

klasseren

beschermen

Grote Van Dale (2005) 2 [betekenisontlening van Fr. classer] (in 't bijz.; Belg.N., niet alg.) op de monumentenlijst plaatsen, syn. beschermen: een geklasseerde gevel

1 voor alle kwaad behoeden (...) 3 begunstigen, bevorderen de kunst beschermen

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

3 (Belg., niet alg.) (een monument) op de monumentenlijst plaatsen, beschermen

1 behoeden voor iets nadeligs

Verschueren (1996)

3. Z.N. Gal. a. op de monumentenlijst plaatsen, als een beschermd monument beschouwen.

2. beveiligen, vrijwaren, verdedigen: (…) verhinderen dat het karakter ervan geschonden wordt; een gebouw -, op de monumentenlijst plaatsen.

Koenen (2006)

3 (Belg) op de monumentenlijst plaatsen, tot beschermd monument verklaren

2 behoeden door zijn invloed en gezag; protegeren

Kramers (2000)

4 ZN tot beschermd monument beschouwen (van gebouwen)

1 ervoor zorgen dat iem. of iets geen kwaad of schade ondervindt, behoeden, beschutten (…) beschermd pand, beschermd stads- of dorpsgezicht

Correct Taalgebruik (2006), p. 132

'Klasseren' wordt vooral verkeerd gebruikt in twee betekenissen: een zaak als afgedaan beschouwen (…) en: als monument beschermen. (…) Duidelijkheidshalve kan men ook zeggen: op de monumentenlijst plaatsen, onder monumentenzorg plaatsen, als monument erkennen of beschermen.

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 139

[wordt afgekeurd] 2) beschermen, op de monumentenlijst plaatsen, onder monumentenzorg plaatsen, als monument erkennen; een geklasseerd monument, huis …, beschermd;  tot beschermd natuurgebied verklaren

[in deze betekenis niet opgenomen]

Stijlboek VRT (2003), p. 138

Klasseren betekent: opbergen, ordenen.

Niet gebruiken voor: beschermen, tot beschermd monument verklaren, als monument erkennen, op de monumentenlijst staan.

-

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

op de monumentenlijst plaatsen, als een beschermd monument beschouwen

-