Klasseren / beschermen (een monument -)

Klasseren / beschermen (een monument -)

Vraag

Is een monument klasseren correct?

Antwoord

Ja, een monument klasseren is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied is een monument beschermen.

Toelichting

Een monument of een landschap dat vanwege zijn historische, architectonische of esthetische waarde bewaard moet blijven en daartoe op een officiële lijst geplaatst wordt, heet in de standaardtaal in België een geklasseerd monument of landschap. Men spreekt van een gebouw, een monument, een landschap (et cetera) klasseren.

(1) Is het Centraal Station in Antwerpen een geklasseerd monument? [standaardtaal in België]

(2) Je kunt er gezellig eten in een geklasseerde windmolen. [standaardtaal in België]

(3) De dorpskern werd bij Koninklijk Besluit van 30 oktober 1963 geklasseerd. [standaardtaal in België]

Standaardtaal in het hele taalgebied is een beschermd monument (et cetera). Men spreekt van iets onder monumentenzorg plaatsen, op de monumentenlijst plaatsen, tot beschermd landschap verklaren of van een gebouw dat onder monumentenzorg staat.

(4) Een beschermd monument of landschap geniet bijzondere bescherming.

(5) Na een procedure van vijf jaar is het kloostergebouw eindelijk op de monumentenlijst geplaatst.

In België wordt heel af en toe ook een monument rangschikken gebruikt in de betekenis van ‘een monument beschermen’. Het is er echter geen standaardtaal.

(6) Het stadhuis van Leuven is een gerangschikt monument. (in België, geen standaardtaal)

Zie ook

Inhuldigen / inwijden (een gebouw -)

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Kramers (2000); Correct Taalgebruik (2006), p. 132; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 139; Stijlboek VRT (2003), p. 138; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

correctheid en betekenis,werkwoord,woordgebruik


tao_adv (C)
994
j
correctheid,uitdrukkingen,werkwoord,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Subrubriek,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:uitdrukkingen;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:werkwoord
01 January 2004
23 August 2013