Officiële spelling Nederlandse Taalunie

't Is te zeggen / dat wil zeggen

Vraag

Is 't Is te zeggen correct?

Antwoord

Nee, 't Is te zeggen komt vrijwel uitsluitend in België voor en is geen standaardtaal. Afhankelijk van de context zijn onder meer dat wil zeggen of beter gezegd gangbaar in de standaardtaal.

Toelichting

't Is te zeggen (ook wel afgekort tot t.t.z.) komt nagenoeg alleen in België voor en het behoort er tot een vrij informeel register. Het is geen standaardtaal.

(1) Het is belangrijk dat we het overleg met de andere partijen niet in de war sturen, 't is te zeggen dat we zelf ook wat water in onze wijn doen. (in België, geen standaardtaal)

Standaardtaal zijn dat wil zeggen (ook wel afgekort tot d.w.z.), met andere woorden of dat betekent.

Soms wordt 't is te zeggen gebruikt in een andere betekenis, ter inleiding van een restrictie. Ook dan is de uitdrukking geen standaardtaal. Standaardtaal zijn in dit geval beter gezegd of met name of begrijp me goed.

(2) Die broeken, 't is te zeggen die groene, zijn verschrikkelijk lelijk. (in België, geen standaardtaal)

Naslagwerken

't is te zeggen
Grote Van Dale (2005) [bij zeggen] (Belg.N., niet alg.) het is te zeggen (vaak afgekort tot t.t.z.) [leenvertaling van Fr. c'est-à-dire], ter inleiding van een restrictie, dat wil zeggen

Van Dale Hedendaags Nederlands (2002)

[bij zeggen] (Belg., niet alg.) 't is te zeggen1 dat wil zeggen, tenminste, althans

Kramers (2000)

6 (…) ZN 't is te ~ dat wil zeggen, met andere woorden, dat is

Correct Taalgebruik (2006), p. 318

[bij zeggen ('t is te -), wordt afgekeurd] Gallicisme, ook wel afgekort: t.t.z. Algemeen Nederlands is: dat wil zeggen, d.w.z.

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 325

[bij zeggen, wordt afgekeurd] 't is te - (afk.: t.t.z), dat wil - (afk.: d.w.z.)

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

[bij zeggen] het is te zeggen [t.t.z.], dat wil zeggen