Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Openverklaring / vacature

Vraag

Is openverklaring correct?

Antwoord

Nee, openverklaring is geen standaardtaal. Standaardtaal is wel vacature.

Toelichting

Als ergens een bepaalde functie of een ambt vervuld moet worden, spreekt men in de standaardtaal van een openstaande betrekking of (vaker) van een vacature. Een functie, ambt of betrekking is vacant of wordt vacant verklaard of gesteld.

(1) Binnenkort komen er heel wat vacatures bij de politie.

(2) Er zijn twee betrekkingen van boekhouder vacant bij het stadsbestuur.

In ambtelijk taalgebruik in België wordt ook wel gesproken van het open verklaren of van de openverklaring van een betrekking. Dat gebruik is geen standaardtaal.

(3) Openverklaring van 15 deeltijdse betrekkingen van toezicht(st)er voor een totaal van 6.000 uren. (in België, geen standaardtaal)

(4) Het voorstel tot openverklaring van een voltijds ambt van docent of hoofddocent werd unaniem goedgekeurd. (in België, geen standaardtaal)

Zie ook

Betrekking te begeven / te vergeven betrekking / vacante betrekking

Naslagwerken

 

openverklaring

vacature

Grote Van Dale (2005) -

1 opengevallen plaats of post, openstaande betrekking of ambt

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

-

1 (…) openstaande betrekking, ambt, syn. werkaanbieding

Verschueren (1996)

-

A. Eig. het onbezet zijn van een ambt of betrekking

Koenen (2006)

-

1 het open-zijn ve post enz. (…) 2 openstaande betrekking, openstaand ambt

Kramers (2000)

[openverklaren: ZN: een betrekking ~ verklaren dat een betrekking vacant is, dat men kan solliciteren]

het open-zijn van een post; voor het ogenblik onvervulde bediening, open plaats

Correct Taalgebruik (2006), p. 184

[wordt afgekeurd] Een betrekking is of wordt vacant verklaard.

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 194

[wordt afgekeurd] vacature, bekendmaking van een vacature

-

Taalwijzer (1998), p. 338

-

[geen definitie gegeven]

Sociaalrechtelijk woordenboek (1977)

-

Openstaande arbeidsplaats, ter vervulling waarvan een arbeidskracht wordt gezocht.

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

vacature

-