Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Opmerken (zich laten -) / (willen) opvallen

Vraag

Is zich laten opmerken correct?

Antwoord

Ja, zich laten opmerken is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied is onder meer (willen) opvallen.

Toelichting

De uitdrukking zich laten opmerken komt vrij frequent voor in de standaardtaal in België.

(1) De heren van Aartrijke lieten zich opmerken door hun liefdadigheid. [standaardtaal in België]

(2) De eerste minister liet zich opmerken door zijn afwezigheid. [standaardtaal in België]

(3) Aan de hemel stond een volle maan, waardoor de sterren geen kans kregen zich te laten opmerken. [standaardtaal in België]

Hoewel de naslagwerken het gebruik van zich laten opmerken expliciet afkeuren, is de uitdrukking in België in de praktijk gebruikelijk en wordt ze over het algemeen ook geaccepteerd.

Ook de uitdrukking zich doen opmerken komt weleens voor, maar die is geen standaardtaal.

(4) Communautair wil de partij zich minder doen opmerken en milieu, migranten en sociale zekerheid zijn al helemaal taboe. (in België, geen standaardtaal)

Standaardtaal in het hele taalgebied zijn (willen) opvallen, in de kijker (willen) lopen, de aandacht op zich vestigen, de aandacht trekken.

Zie ook

Aandacht trekken op / aandacht vestigen op
Situeren (zich -)

Naslagwerken

zich laten opmerken
Correct Taalgebruik (2006), p. 185

[bij opmerken, wordt afgekeurd] Altijd fout is: 'laten opmerken, zich laten opmerken, zich doen opmerken' (Frans: se faire remarquer), in plaats van willen opvallen, in de kijker willen lopen.

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 195

[bij opmerken, wordt afgekeurd] 2) zich laten -, (van personen) iets opmerkelijks doen; (van personen en zaken) de aandacht (willen) trekken.

Taalwijzer (1998), p. 245

[bij opmerken, wordt afgekeurd] Om het Franse faire remarquer weer te geven bezigen we o.a.: opmerken, opmerkzaam maken op (niet: laten opmerken)

Stijlboek VRT (2003), p. 183

[bij opmerken, zich laten ~, wordt afgekeurd] Leenvertaling uit het Frans. Algemeen Nederlands zijn: van zich doen spreken, een opmerkelijke prestatie leveren, het uitstekend doen, zich in de kijker fietsen. In een andere context passen: hij trekt de aandacht, hij wordt opgemerkt.