Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Frigobox / koelbox

Vraag

Is frigobox correct?

Antwoord

Het is onduidelijk of we frigobox wel of niet tot de standaardtaal in België kunnen rekenen. Standaardtaal in het hele taalgebied is in elk geval koelbox.

Toelichting

Frigobox wordt in België veelvuldig gebruikt, ook door veel standaardtaalsprekers. Toch is er een niet te verwaarlozen groep taalgebruikers die het woord afkeurt. Het is daarom vooralsnog niet duidelijk of frigobox tot de standaardtaal in België gerekend kan worden.

(1) Ik moest me op het strand een weg banen tussen schreeuwerige kinderen, geoliede lijven en volle frigoboxen. (in België, status onduidelijk)

Ook de samenstelling frigoboxtoerist in de betekenis van 'dagjestoerist' is beperkt tot België.

(2) Maar het is pas sinds de Knokse burgemeester Leopold Lippens ze enkele jaren geleden op de kaart zette als frigoboxtoeristen dat men de dagjestoerist onder de loep nam. (in België, status onduidelijk)

Koelbox is een alternatief dat standaardtaal is in het hele taalgebied.

Zie ook

Frigo / ijskast / koelkast

Naslagwerken

 

frigobox

koelbox

Grote Van Dale (2005)

(Belg.N., spreekt.) koelbox, koeltas

box met isolerende wanden en deksel om dranken en etenswaren koel te houden

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

1 (Belg., inf.) koeltas 2 (Belg., inf.) koelbox

1 doos van isolerend materiaal met deksel waarin dranken en levensmiddelen koel worden gehouden, syn. frigobox

Verschueren (1996)

[frigo: Z.N. koelkast]

grote verplaatsbare doos om dranken of levensmiddelen koel in te bewaren

Koenen (2006)

-

draagbare box (6) voor het koel houden van dranken en levensmiddelen

Kramers (2000)

[frigo: ZN 1 ijskast, koelkast]

grote doos, vaak gevoerd met piepschuim, waarin dranken en levensmiddelen koel gehouden worden

Correct Taalgebruik (2006), p. 80

[wordt afgekeurd] 'Frigobox' is Nederlands noch Frans. Correct is: koelbox. Wat de Knokse burgemeester een 'frigoboxtoerist' noemt, is eigenlijk een dagrecreant waaraan weinig te verdienen valt.

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 87

[wordt afgekeurd] koelbox, koeltas

-

Taalwijzer (1998), p. 185

[bij koelbox, wordt afgekeurd] niet: frigobox

is de gangbare term en betekent: verplaatsbare box voor het koel houden van dranken en levensmiddelen

Stijlboek VRT (2003), p. 92

[wordt afgekeurd] Algemeen Nederlands is: koelbox

-

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

koelbox

-