Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Plaaster / gips

Vraag

Is de zin Zijn arm zit in de plaaster correct?

Antwoord

Nee, standaardtaal is Zijn arm zit in het gips.

Toelichting

In de standaardtaal zegt men dat een gebroken arm of been in het gips wordt gelegd. Ook het werkwoord gipsen wordt in dit verband gebruikt.

(1) Zijn arm zit in het gips.

(2) De dokter heeft het been gegipst.

Breuken worden verbonden met een gipsverband. Een gipsverband wordt in de gipskamer aangelegd.

Plaaster wordt in deze context vrijwel uitsluitend in België gebruikt en is ook daar geen standaardtaal.

(3) Na vijf weken in de plaaster mag zijn arm er eindelijk uit. (in België, geen standaardtaal)

(4) Het hoofd van de pop was gemaakt van papierdeeg en plaaster. (in België, geen standaardtaal)

Naslagwerken

 

plaaster

gips

Grote Van Dale (2005) 3 (Belg.N., niet alg.) gips, stuc

2 (…) met water aangemengd gipsmeel, gipsbrij om mee te gieten of te pleisteren, syn. pleister

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

1 (Belg., niet alg.) pleisterkalk, syn. pleister 2 (Belg., niet alg.) gips

1 (…) calciumsulfaat dat, met water aangelengd, gebruikt wordt om iets te gieten of te pleisteren (…) syn. plaaster

Verschueren (1996)

Z.N. (…) 2. gipsverband, gips

2. Metn. gipsmeel

Koenen (2006)

-

2 verhard mengsel van gipspoeder en water

Kramers (2000)

ZN 2 = pleister

een gewoonlijk kleurloos transparant mineraal (…), toegepast (…) bij het verbinden en spalken van gebroken lichaamsdelen

Correct Taalgebruik (2006), p. 198

[wordt afgekeurd] Breuken worden verbonden met een gipsverband.

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 211

[wordt afgekeurd] 1) het pleister; gips, stuc; gipsverband

-

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

(…) - gips, gipsverband

- gips, stuc, pleister

-