Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Omhaling / inzameling / collecte

Vraag

Is omhaling correct?

Antwoord

Nee, omhaling komt weleens voor in België, maar is geen standaardtaal. Standaardtaal zijn (geld)inzameling en collecte.

Toelichting

In België komt omhaling weleens voor in de betekenis 'inzameling van giften ten behoeve van noodlijdenden of van instellingen'. Dat woord wordt door veel mensen niet aanvaard en is geen standaardtaal.

(1) Zondag is er een omhaling voor onze missionarissen in Nigeria. (in België, geen standaardtaal)

In de standaardtaal worden in deze betekenis (geld)inzameling en collecte gebruikt.

(2) Er werd een inzameling gehouden ten voordele van de getroffenen.

(3) Morgen wordt er een collecte gehouden voor de kinderpatiëntjes.

Bijzonderheid

In België wordt ook af en toe het werkwoord omhalen gebruikt in de betekenis van 'ophalen, inzamelen (voor een goed doel)'. In die betekenis is omhalen geen standaardtaal. Omhalen is wel standaardtaal in de betekenis van 'omverhalen'.

(4) De priester liet de misdienaars het geld omhalen. (in België, geen standaardtaal)

(5) Het bestuur heeft zijn woede kenbaar gemaakt over het omhalen en vernielen van het standbeeld op de Grote Markt.

Naslagwerken

omhaling collecte inzameling
Grote Van Dale (2005) -

1 inzameling van gelden of gaven door rondgang in een bijeenkomst of langs de huizen

1 het inzamelen of ingezameld-worden, syn. collecte

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

1 (Belg., niet alg.) collecte

1 inzameling van gelden of gaven, syn. omhaling

1 het inzamelen, hyponiem collecte

Verschueren (1996)

Z.N. inzameling

A. Eig. 1. inzameling van gelden

het inzamelen (…) Syn. collecte

Koenen (2006)

-

1 inzameling van gaven

collecte

Kramers (2000)

ZN collecte; geldinzameling (inz door storting of overschrijving)

1 inzameling van giften ten behoeve van noodlijdenden of van instellingen; het ingezamelde geld zelf

[geen definitie gegeven]

Correct Taalgebruik (2006), p. 172, 124

[wordt afgekeurd] 'Omhaling' is een dialectisme voor inzameling, collecte.

-

[inzamelen: Gegevens, informatie, voorwerpen worden verzameld. Geld en giften worden ingezameld of gecollecteerd.]

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 182

[wordt afgekeurd] (geld)inzameling, collecte

-

-

Taalwijzer (1998), p. 174

[bij inzameling, wordt afgekeurd] niet: omhaling

-

inzameling is de correcte term en betekent: collecte

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

collecte, geldinzameling

-

-