Omhaling / inzameling / collecte

Omhaling / inzameling / collecte

Vraag

Is omhaling correct?

Antwoord

Nee, omhaling komt weleens voor in België, maar is geen standaardtaal. Standaardtaal zijn (geld)inzameling en collecte.

Toelichting

In België komt omhaling weleens voor in de betekenis ‘inzameling van giften ten behoeve van noodlijdenden of van instellingen’. Dat woord wordt door veel mensen niet aanvaard en is geen standaardtaal.

(1) Zondag is er een omhaling voor onze missionarissen in Nigeria. (in België, geen standaardtaal)

In de standaardtaal worden in deze betekenis (geld)inzameling en collecte gebruikt.

(2) Er werd een inzameling gehouden ten voordele van de getroffenen.

(3) Morgen wordt er een collecte gehouden voor de kinderpatiëntjes.

Bijzonderheid

In België wordt ook af en toe het werkwoord omhalen gebruikt in de betekenis van ‘ophalen, inzamelen (voor een goed doel)’. In die betekenis is omhalen geen standaardtaal. Omhalen is wel standaardtaal in de betekenis van ‘omverhalen’.

(4) De priester liet de misdienaars het geld omhalen. (in België, geen standaardtaal)

(5) Het bestuur heeft zijn woede kenbaar gemaakt over het omhalen en vernielen van het standbeeld op de Grote Markt.

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Kramers (2000); Correct Taalgebruik (2006), p. 172, 124; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 182; Taalwijzer (1998), p. 174; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

afleidingen,correctheid en betekenis,werkwoord,zelfstandig naamwoord,grammatica,woordgebruiktao_adv (C)
961
j
afleiding,correctheid,werkwoord,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woordvorm,Woord of woordcombinatie,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:werkwoord,zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:afleiding
01 January 2004
20 February 2013