Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Vraag (in - stellen)

Vraag

Is iets in vraag stellen correct?

Antwoord

Iets in vraag stellen, met als betekenis 'iets in twijfel trekken', is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn ter discussie stellen, in twijfel trekken, betwijfelen en betwisten.

Toelichting

Wanneer aan iets wordt getwijfeld, kan men in de standaardtaal afhankelijk van de context de uitdrukkingen in twijfel trekken, ter discussie stellen of de werkwoorden betwisten of betwijfelen gebruiken.

(1) Het was moedig van hem om dat punt ter discussie te stellen op de vergadering.

(2) Niemand heeft ooit betwist dat Frank Nitti de belangrijkste handlanger was van Al Capone.

In zulke gevallen wordt in de standaardtaal in België in dezelfde betekenis ook de uitdrukking in vraag stellen gebruikt.

(3) Het optreden van de minister in deze affaire werd door verschillende leden van de oppositie in vraag gesteld. [standaardtaal in België]

(4) Hij neemt nooit zomaar iets aan, maar stelt alles voortdurend in vraag. [standaardtaal in België]

Zie ook

Einde (een - stellen / maken aan)
Het goed stellen / maken
Op punt stellen, op punt staan
Vraag (de - stelt zich)
Zich bevragen / te bevragen

Bronnen

Hendrickx, R. vraag (in - stellen). Geraadpleegd op 3 september 2012 via https://vrttaal.net/taaladvies-taalkwestie/vraag-in-stellen.

Naslagwerken

 

in vraag stellen

Grote Van Dale (2005)

[bij vraag] 4 (…) (alg.Belg.N.) iets in vraag stellen [leenvertaling van HD. etwas in Frage stellen], op losse schroeven zetten, ter discussie, aan de orde stellen, in twijfel trekken, syn. betwijfelen

Verschueren (1996)

[bij vraag] A. (…) 1. (…) Z.N. Gal. of Germ. in - stellen, betwijfelen, in twijfel trekken of betwisten, ter discussie stellen

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 311

[bij vraag, wordt afgekeurd] iets in - stellen, in twijfel trekken, ter discussie stellen

Taalwijzer (1998), p. 104

[bij discussie, ter – stellen, staan, wordt afgekeurd] [ter discussie stellen, staan] is een correcte wending om het foute in vraag te stellen te vervangen; ook bruikbaar zijn: aan de orde zijn, in twijfel trekken, aanvechten e.a. al naargelang de context.

Stijlboek VRT (2003), p. 263

[bij vraag, in ~ stellen, wordt afgekeurd] Leenvertaling uit het Frans of Duits. Algemeen Nederlands zijn: aanvechten, in twijfel trekken, twijfelen aan, ergens vraagtekens bij plaatsen, ergens vragen bij stellen, iets ter discussie stellen.

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

[bij vraag] in vraag stellen, betwijfelen, in twijfel trekken of betwisten, ter discussie stellen