In voege (zijn, treden)

In voege (zijn, treden)

Vraag

Kan van een regeling worden gezegd dat ze in voege is of treedt?

Antwoord

Het is onduidelijk of we in voege zijn of treden wel of niet tot de standaardtaal in België kunnen rekenen. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn in elk geval van kracht zijn, van kracht worden, in werking treden, in gebruik zijn of raken, in zwang zijn of raken.

Toelichting

In voege kan in de standaardtaal gebruikt worden in de vaste verbinding in dier/dezer voege (‘zodanig, aldus’). Het gaat daarbij wel om erg formeel taalgebruik.

(1) De wet moet in dier voege worden aangepast, dat de onbedoelde neveneffecten worden geëlimineerd.

In voege wordt verder nog weleens gebruikt in archaïsch taalgebruik, in de vaste verbinding in voege dat (‘zodat’).

(2) De wet moet worden aangepast, in voege dat de onbedoelde neveneffecten worden geëlimineerd. (‘…zodat…’) (archaïsch taalgebruik, geen standaardtaal)

In België werd (of wordt) in voege vrij vaak gebruikt in combinatie met een van de werkwoorden treden, brengen, komen, raken of zijn in de betekenis ‘in werking (treden of zijn)’. Tegenwoordig is vrijwel alleen nog maar een zin als:

(3) De wet is nog steeds in voege. (in België, status onduidelijk)

tamelijk gebruikelijk, ook bij standaardtaalsprekers. Toch is er een niet te verwaarlozen groep taalgebruikers die dit afkeurt. Het is daarom niet duidelijk of in voege zijn (of treden) tot de standaardtaal in België gerekend kan worden.

Zie ook

Hoofde (in – van, in zijnen -; uit – van)

Bronnen

Taalbeheersing in de Praktijk (1994), nr. 4, 123.

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Kramers (2000); Correct Taalgebruik (2006), p.293; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 305; Taalwijzer (1998), p. 358; Stijlboek VRT (2003), p. 260; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

correctheid en betekenis,woordgebruiktao_adv (C)
420
j
correctheid,uitdrukkingen,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Subrubriek,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:uitdrukkingen;Woord of woordcombinatie:correctheid
01 January 2004
09 July 2015