Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Voorrang van rechts / rechts heeft voorrang

Vraag

Is voorrang van rechts correct?

Antwoord

Ja, voorrang van rechts is standaardtaal.

Toelichting

Voorrang van rechts betekent dat men op een kruispunt voertuigen die van rechts komen, moet laten voorgaan.

(1) Op dit kruispunt geldt voorrang van rechts.

In de standaardtaal in Nederland gebruikt men naast voorrang van rechts ook wel de uitdrukking rechts heeft voorrang.

(2) Rechts heeft voorrang geldt in Nederland ook nog nadat een voertuig gestopt is. [standaardtaal in Nederland]

Hoewel sommigen voorrang van rechts afkeuren, wordt deze uitdrukking in het hele taalgebied gebruikt. Er is dus geen bezwaar tegen. Een aantal taaladviesboekjes vervangt voorrang van rechts door voorrang rechts. Die uitdrukking wordt echter in het hele taalgebied zo weinig gebruikt dat ze niet als standaardtaal te beschouwen is.

(3) Het is verboden links in te halen op alle kruispunten waar voorrang rechts geldt. (weinig gebruikt, geen standaardtaal)

Zie ook

Rondpunt / rotonde

Naslagwerken

 

voorrang van rechts

rechts heeft voorrang

voorrang rechts

Grote Van Dale (2005)

[bij voorrang] 1 (…) voorrang van rechts

[bij rechts] 1 (…) rechts heeft voorrang

-

Verschueren (1996)

-

[bij voorrang] (verkeer van) rechts heeft -, - voor rechts

-

Koenen (2006)

-

[bij rechts] 2 (…) ~ heeft voorrang

-

Correct Taalgebruik (2006), p. 302

Tegen voorrang van rechts bestaat geen bezwaar. De verkeersregel volgens welke het van rechts komende verkeer voorrang heeft, wordt aangeduid met voorrang van rechts of voorrang rechts

-

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 340

[bij voorrang] - van rechts, (correct naast:) rechts heeft - , rechts gaat voor

[bij voorrang] - van rechts, (soms gebr. naast:) - rechts, rechts heeft - , rechts gaat voor

[bij voorrang] - van rechts, (soms gebr. naast:) - rechts, rechts heeft - , rechts gaat voor

Taalwijzer (1998), p. 364

[bij voorrang, wordt afgekeurd] niet: voorrang van rechts; vgl. Fr. priorité de droite

[bij voorrang] Correct zijn (o.a.): rechts heeft voorrang, rechts gaat voor, voorrang rechts

[bij voorrang] Correct zijn (o.a.): rechts heeft voorrang, rechts gaat voor, voorrang rechts