Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Ver(re)gaand (trappen van vergelijking)

Vraag

Wat zijn de trappen van vergelijking van ver(re)gaand:

verder gaand en verst gaand;

verdergaand en verstgaand;

ver(re)gaander en ver(re)gaandst of

meer ver(re)gaand en meest ver(re)gaand?

Antwoord

Verdergaand en meest ver(re)gaand zijn het gebruikelijkst, maar tegen de andere vormen hoeft geen bezwaar te worden gemaakt.

Toelichting

De samenstellingen met ver(re) met als tweede lid een deelwoord hebben de trappen van vergelijking zoals in het volgende schema. Daaruit blijkt dat het meest voorkomende patroon verderX - meest verX is.

stellend

vergrotend

overtreffend

vergaand

verdergaand

verder gaand

meest vergaand

verregaand

verdergaand

meest verregaand

vergezocht

verder gezocht

meest vergezocht

verstrekkend

verderstrekkend

verder strekkend

verstrekkender

meest verstrekkend

vergevorderd

verder gevorderd

verst gevorderd

verreikend

verder reikend

meest verreikend

In de praktijk komt de vergrotende trap verdergaand het meeste voor (soms ook verder gaand). Als overtreffende trap wordt meestal meest ver(re)gaand gebruikt. Andere vormen (ver(re)gaander, verstgaand, vergaandst) komen ook voor. Daar hoeft geen bezwaar tegen te worden gemaakt.

Zie ook

Trappen van vergelijking van samengestelde bijvoeglijke naamwoorden (algemeen)

Diepgaand (trappen van vergelijking)
Veelbelovend (trappen van vergelijking)
Veelgehoord (trappen van vergelijking)
Vergaand / verregaand

Naslagwerken

Woordenlijst (2005); ANS (1997); Handboek Verzorgd Nederlands (1996), p. 65-66; Taalboek Nederlands (1997), p. 122; Taalbaak 79.9; Ik schrijf zonder fouten (1996); Grote Van Dale (2005); Verschueren (1996); Wolters-Koenen (1996)

vergaand

verregaand

vergezocht

verstrekkend

verreikend

Woordenlijst (2005)

-

-

-

verderstrekkend

-

Grote Van Dale (2005)

verdergaand (ook wel: vergaander)

meest vergaand (ook wel: vergaandst)

verregaander

verregaandst

-

-

-

Verschueren (1996)

verder gaand

verst gaand

verregaander

verregaandst

verder gezocht

vergezochter

meest vergezocht

verder strekkend

verstrekkender

verst strekkend

verstrekkendst

-

Wolters-Koenen (1996)

verdergaand

vergaander

verstgaand

meest vergaand

verdergaand

verregaander

verstgaand

meest vergaand

-

verderstrekkend

verstrekkender

verststrekkend

meest verstrekkend

verderreikend

verreikender

verstreikend

meest verreikend

ANS (1997)p. 416 of online via de E-ANS

-

-

verdergezocht

vergezochter

meest vergezocht

verder strekkend

verstrekkender

verst strekkend

verstrekkendst

-

Handboek Verzorgd Nederlands (1996)

-

-

verdergezocht

vergezochter

meest vergezocht

vergezochtst?

verstgezocht?

verderstrekkend

verstrekkender

verstrekkendst

verststrekkend

-

Ik schrijf zonder fouten (1996)

-

-

verdergezocht

vergezochter

meest vergezocht

verder strekkend

verderstrekkend

verstrekkender

verst strekkend

verstrekkendst

-