Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Vergeleken bij / met

Vraag

Is het vergeleken bij of vergeleken met?

Antwoord

Vergeleken bij en vergeleken met zijn allebei mogelijk, maar vergeleken met is het meest gebruikelijk.

Toelichting

Bij vergeleken is met het gebruikelijke voorzetsel. Daarnaast komt ook wel vergeleken bij voor. Voorbeelden:

(1) Vergeleken met vorig jaar is de winst gestegen.

(2) De omzet nam niet noemenswaardig toe, vergeleken bij vorig jaar.

Het werkwoord vergelijken wordt uitsluitend met het voorzetsel met gecombineerd. Het gebruik van het voorzetsel bij is alleen mogelijk bij het voltooid deelwoord vergeleken.

Zie ook

Identiek aan / met

Naslagwerken


vergeleken

Prisma Voorzetsels (2005), p. 235

~ bij of met (iem., iets), bij het maken van een vergelijking

Woordenboek correct taalgebruik (1994), p. 324

vergeleken met of bij

Correct Taalgebruik (1997), p.

Bij het verleden deelwoord vergeleken is het gebruikelijke voorzetsel met of bij.

ABN-gids (1996), p. 335

vergelijken met; alleen bij het vd een enkele keer bij, maar vooral ook met: vergeleken met (minder bij)