Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Vantevoren / van te voren / van tevoren

Vraag

Is het vantevoren, van te voren of van tevoren?

Antwoord

Correct is van tevoren.

Toelichting

Tevoren wordt als één woord beschouwd en behandeld. De woorden van en tevoren zijn niet tot één woord samengesmolten en worden daarom los geschreven.

Zie ook

Woordgroep of samenstelling? (Leidraad 6.8)

Naar gelang / naargelang
Ondermeer / onder meer, zondermeer / zonder meer
Te voorschijn / tevoorschijn
Voorzover / voor zover

Naslagwerken

Woordenlijst (2015)