Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Vandalisten / vandalen

Vraag

Wat is correct: vandalisten of vandalen?

Antwoord

In de standaardtaal is alleen vandalen ('vernielers') gebruikelijk. Vandalisten is geen standaardtaal.

Toelichting

Ons woord vandalen is afgeleid van de volkerennaam Vandalen. De Vandalen waren een uit Oost-Europa afkomstig Germaans volk dat in de vijfde eeuw door West-Europa trok en onder andere Rome plunderde. Het gedrag van vandalen noemen we vandalisme. Het daarvan afgeleide bijvoeglijk naamwoord is vandalistisch.

(1) Vorige week heeft een stelletje vandalen de glazen voordeur vernield.

(2) Het toenemende vandalisme in de stad is zorgwekkend.

(3) Het wordt tijd dat we iets doen aan de vandalistische mentaliteit van de jongeren in onze buurt.

Het sporadisch voorkomende zelfstandig naamwoord vandalist – dat mogelijkerwijs gevormd is naar analogie van woorden als communist, fascist, kapitalist – is geen standaardtaal.

(4) Toen plots de politie verscheen, namen de vandalisten de benen. (geen standaardtaal)

Zie ook

Banneling / balling

Naslagwerken

 

vandalist

vandaal

Grote Van Dale (2005)

vandaal

iem. die zich schuldig maakt aan vernielzucht, aan vandalisme

Van Dale Hedendaags Nederlands (2002)

-

1 iem. de zinloze vernieling aanricht (…) syn. straatschender, vernielal

Verschueren (1996)

-

1. Eig. een van de *Vandalen.

2. vandaal Metf. barbaars verwoester, vernieler, inz. van kunst- en cultuurvoorwerpen

Koenen (2006)

-

iem die zich schuldig maakt aan vandalisme

Kramers (2000)

-

lid van een Germaanse volksstam die in 455 Rome plunderde en er vernielingen aanrichtte; vandaar: vandaal woesteling, vernieler