Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Betrekking te begeven / te vergeven betrekking / vacante betrekking

Vraag

Is betrekking te begeven correct?

Antwoord

Nee, betrekking te begeven wordt weleens in België gebruikt, maar het is geen standaardtaal. Standaardtaal zijn vacante betrekking en openstaande betrekking. Standaardtaal in Nederland is ook te vergeven betrekking.

Toelichting

In de standaardtaal zegt men dat een betrekking, een functie, een baan of een plaats vacant of open is of openstaat. In Nederland wordt in de standaardtaal ook gezegd dat een betrekking enzovoort te vergeven is.

(1) Elke afdeling mocht één deelnemer afvaardigen; er waren dus 19 vacante plaatsen.

(2) Toen ze zag dat er een betrekking openstond op onze afdeling, heeft ze meteen gereageerd.

(3) Op basis van die gesprekken zullen de te vergeven betrekkingen worden toegewezen. [standaardtaal in Nederland]

In België wordt in zulke gevallen af en toe nog (betrekking) te begeven gebruikt. Dat is evenwel geen standaardtaal.

(4) In dat bedrijf is de betrekking van secretaris te begeven. (in België, geen standaardtaal)

(5) De lijst bestaat uit minstens dubbel zoveel kandidaten als er te begeven mandaten zijn. (in België, geen standaardtaal)

Zie ook

Openverklaring / vacature

Naslagwerken

begeven (te-) vacant
Grote Van Dale (2005) [bij begeven1 (…) (Belg.N., veroud.) (van een betrekking, zetel e.d.) te begeven, vacant (van een ambt dat, een post, enz. die opengevallen is) te vergeven, syn. leeg, onbezet
Van Dale Hedendaags Nederlands (2006) [bij begeven] (Belg., niet alg.) te begeven vacant 1 (van een betrekking) onbezet
Verschueren (1996) - 1. onbezet, ledig, openstaand, onvervuld
Koenen (2006) - openstaand, onvervuld, leeg, onbezet: een ~e betrekking
Kramers (2000) [bij begeven] 2 (…) ZN: een betrekking is te ~ vacant openstaand, open, onbezet, onvervuld, vrij
Correct Taalgebruik (2006), p. 30 [bij begeven] Men zegt niet dat een betrekking 'te begeven' is maar dat ze vacant is, open staat, of te vervullen is. -
Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 27 [bij begeven] een betrekking is te -, is vacant -
Taalwijzer (1998), p. 56, 338 [bij begeven, wordt afgekeurd] 3) Niet te verwarren met *vacant; een baan begeven betekent: schenken. Niet te verwarren met te *begeven; vacant is: een ambt dat, een baan die opengevallen is (niet: te *begeven)
Vlaams-Nederlands woordenboek (2003) [bij begeven] - er is een betrekking te begeven, er is een betrekking vacant, er is een openstaande betrekking -