Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Aan / à / tegen / voor (bij prijsaanduiding)

Vraag

Welk voorzetsel hoort er bij prijsaanduidingen: aan, à, tegen of voor?

Antwoord

Standaardtaal in het hele taalgebied zijn tegen of voor, evenals à. In de standaardtaal in Nederland wordt ook à raison van gebruikt. Het is onduidelijk of aan bij prijsaanduidingen wel of niet tot de standaardtaal in België gerekend kan worden.

Toelichting

Bij prijsaanduidingen (en in combinaties met zelfstandige naamwoorden als prijs en bedrag) worden in de standaardtaal de voorzetsels tegen, voor en soms à (vooral in Nederland) gebruikt. Het gebruik van die voorzetsels is ongeveer als volgt. Wanneer de prijs per stuk of per eenheid bedoeld wordt, gebruikt men in de standaardtaal in het hele taalgebied tegen, voor of à. Dat laatste voorzetsel kan niet gecombineerd worden met de/een prijs van en dergelijke.

(1a) Aardappelen kun je hier kopen tegen/voor de prijs van 2,5 euro per kilo.

(2a) Die spullen zijn hier te koop voor 1 euro per stuk.

(3a) Hij verkocht zijn eieren à 50 cent per stuk.

In andere gevallen kan voor of tegen gebruikt worden, met een kleine betekenisnuance tussen die voorzetsels. Met tegen wordt meestal 'tegen inning van' bedoeld. Het perspectief bij dat voorzetsel is daarom vaak dat van de verkoper of leverancier.

(4) De voorraad werd tegen verminderde prijzen van de hand gedaan.

(5) Hij wil dat doen tegen een kleine vergoeding.

Met voor wordt meestal 'tegen betaling van' bedoeld. Het perspectief is in dit geval dat van de koper.

(6) Voor 1000 euro mag u hem meenemen.

(7) Ze kocht het schetsje van Ensor voor 1000 euro.

In België wordt in gevallen als (1) t/m (4) en (7) veelvuldig aan gebruikt, ook door veel standaardtaalsprekers. Toch is er een niet te verwaarlozen groep taalgebruikers die de constructies met aan afkeurt. Het is daarom vooralsnog niet duidelijk of aan bij prijsaanduidingen tot de standaardtaal in België gerekend kan worden.

(1b) Aardappelen kun je hier kopen aan de prijs van 2,5 euro per kilo. (in België, status onduidelijk)

(3b) Hij verkocht zijn eieren aan 50 cent per stuk. (in België, status onduidelijk)

(4b) De voorraad werd aan verminderde prijzen van de hand gedaan. (in België, status onduidelijk)

In de standaardtaal in Nederland wordt in de betekenis 'tegen betaling van' ook à raison van gebruikt, vooral in formeel taalgebruik.

(8) Tweedehands tv's te koop à raison van 200 euro. [standaardtaal in Nederland]

(9) Overname van het pand is mogelijk à raison van € 325.000. [standaardtaal in Nederland]

Zie ook

Ad / à € 50,-
Voor / tegen (- volgende week)
A rato van

Naslagwerken

  aan (een prijs) tegen (een prijs) voor (een prijs)
Grote Van Dale (2005) [bij aan] 8 [leenvertaling van Fr. à], (Belg. N., niet alg.) (bij prijsaanduiding) à (2), voor, tegen [bij tegen] 11 in ruil voor - [bij voor] 14 ter aanduiding van een prijs, vergoeding of ruil
Van Dale Hedendaags Nederlands (2006) - [bij tegen] tegen9 een kleine vergoeding

[bij prijs] weggaan tegen een lage prijs1
[bij prijs] voor de helft* van de prijs1
Verschueren (1996) - [bij prijs] tegen, voor de – van een maandsalaris [bij tegen] 8. voor: (…) iets verkopen - de prijs van vier gulden de meter. [bij prijs] tegen, voor de – van een maandsalaris
Kramers (2000) [bij aan] I (…) 18 ZN (in verbinding met prijzen, bedragen enz.) tegen, à: iets kopen ~ 10 frank per meter [bij tegen] I (…) 8 in ruil voor: ~ betaling van 10 gulden [bij voor] I (…) 4 tegen betaling van: je kunt het ~ een gulden krijgen
Correct Taalgebruik (2006), p. 9 [bij aan] 1. met betrekking tot prijzen. Als we het juiste bedrag bedoelen, gebruiken we het voorzetsel voor (…). Als we de prijs per eenheid of per stuk bedoelen, gebruiken we het voorzetsel tegen, of soms ook het voorzetsel à, vooral dan in handelstaal. - -
Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 219 [bij prijs] aan een kleine -, tegen, voor - -
Taalwijzer (1998), p. 268 [bij prijs, wordt afgekeurd] In verband met prijsaanduidingen is tegen het correcte vz. als men het heeft over de prijs per eenheid of per stuk (niet: aan). (…) 2) Als we het juiste bedrag bedoelen, gebruiken we het vz. voor. - -
Stijlboek VRT (2003), p. 15 [bij aan [prijsvermelding], wordt afgekeurd] Bij prijzen gebruiken we voor bij precieze bedragen, tegen voor de prijs per stuk of eenheid. - -
Vlaams-Nederlands woordenboek (2003) [bij aan] - aan 10 euro de kg, tegen 10 euro per kg - aan de prijs van 10 euro, voor de prijs van 10 euro - -
Prisma Voorzetsels (2005), p. 178 [bij prijs] tegen een ~ van (bedrag), tegen inning van een bepaald bedrag - [bij prijs] voor een ~ van (bedrag), tegen betaling van een bepaald bedrag
Het juiste voorzetsel (1999), p. 163 [bij prijs] tegen vaste prijzen verkopen tegen, voor (een) matige, zachte – opruimen, (ver)kopen - [bij prijs] tegen, voor (een) matige, zachte – opruimen, (ver)kopen

Taal en Tekst (1988), p. 11 Verkopen aan een bepaalde prijs, lenen aan 6%, kopen aan gunstige voorwaarden. Gall. voor … tegen een bepaalde prijs, tegen 6%, tegen gunstige voorwaarden. Wordt in België veel gebruikt. -