Aan / à / tegen / voor (bij prijsaanduiding)

Aan / à / tegen / voor (bij prijsaanduiding)

Vraag

Welk voorzetsel hoort er bij prijsaanduidingen: aan, à, tegen of voor?

Antwoord

Standaardtaal in het hele taalgebied zijn tegen of voor, evenals à. In de standaardtaal in Nederland wordt ook à raison van gebruikt. Het is onduidelijk of aan bij prijsaanduidingen wel of niet tot de standaardtaal in België gerekend kan worden.

Toelichting

Bij prijsaanduidingen (en in combinaties met zelfstandige naamwoorden als prijs en bedrag) worden in de standaardtaal de voorzetsels tegen, voor en soms à (vooral in Nederland) gebruikt. Het gebruik van die voorzetsels is ongeveer als volgt.Wanneer de prijs per stuk of per eenheid bedoeld wordt, gebruikt men in de standaardtaal in het hele taalgebied tegen, voor of à. Dat laatste voorzetsel kan niet gecombineerd worden met de/een prijs van en dergelijke.

(1a) Aardappelen kun je hier kopen tegen/voor de prijs van 2,5 euro per kilo.

(2a) Die spullen zijn hier te koop voor 1 euro per stuk.

(3a) Hij verkocht zijn eieren à 50 cent per stuk.

In andere gevallen kan voor of tegen gebruikt worden, met een kleine betekenisnuance tussen die voorzetsels. Met tegen wordt meestal ’tegen inning van’ bedoeld. Het perspectief bij dat voorzetsel is daarom vaak dat van de verkoper of leverancier.

(4) De voorraad werd tegen verminderde prijzen van de hand gedaan.

(5) Hij wil dat doen tegen een kleine vergoeding.

Met voor wordt meestal ’tegen betaling van’ bedoeld. Het perspectief is in dit geval dat van de koper.

(6) Voor 1000 euro mag u hem meenemen.

(7) Ze kocht het schetsje van Ensor voor 1000 euro.

In België wordt in gevallen als (1) t/m (4) en (7) veelvuldig aan gebruikt, ook door veel standaardtaalsprekers. Toch is er een niet te verwaarlozen groep taalgebruikers die de constructies met aan afkeurt. Het is daarom vooralsnog niet duidelijk of aan bij prijsaanduidingen tot de standaardtaal in België gerekend kan worden.

(1b) Aardappelen kun je hier kopen aan de prijs van 2,5 euro per kilo. (in België, status onduidelijk)

(3b) Hij verkocht zijn eieren aan 50 cent per stuk. (in België, status onduidelijk)

(4b) De voorraad werd aan verminderde prijzen van de hand gedaan. (in België, status onduidelijk)

In de standaardtaal in Nederland wordt in de betekenis ’tegen betaling van’ ook à raison van gebruikt, vooral in formeel taalgebruik.

(8) Tweedehands tv’s te koop à raison van 200 euro. [standaardtaal in Nederland]

(9) Overname van het pand is mogelijk à raison van € 325.000. [standaardtaal in Nederland]

Zie ook

Ad / à € 50,-
Voor / tegen (- volgende week)
A rato van

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Kramers (2000); Correct Taalgebruik (2006), p. 9; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 219; Taalwijzer (1998), p. 268; Stijlboek VRT (2003), p. 15; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003); Prisma Voorzetsels (2005), p. 178; Het juiste voorzetsel (1999), p. 163

geen_categorie


tao_adv (C)
8
j01 January 2004
13 March 2014