Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Ballotage

Vraag

Is ballotage in de betekenis 'herstemming' correct?

Antwoord

Ballotage is geen standaardtaal wanneer het gebruikt wordt als synoniem voor herstemming. In die betekenis wordt het nog wel een enkele keer in België gebruikt.

Toelichting

Ballotage betekent in de standaardtaal 'stemming over iemands toelating tot een vereniging' of de toelatingsprocedure zelf.

(1) In de statuten van de club staat nog steeds dat de leden slechts door middel van ballotage mogen worden toegelaten.

In België komt ballotage af en toe voor in de betekenis 'herstemming' en 'tweede stemronde' (wanneer iemand bij de eerste stemronde niet het vereiste aantal stemmen heeft gehaald). Het gebruik van ballotage in deze betekenis is geen standaardtaal.

(2) Bij ballotage tussen katholieke en socialistische kandidaten was de houding van de conservatieve liberale kiezers aan het eind van de negentiende eeuw zeer dikwijls in het voordeel van de katholieken. (in België, geen standaardtaal)

Zie ook

Reglement van orde / huishoudelijk reglement

Bronnen

Van Haver, J. (1999). Taalhaver. Voor een bewuster taalgebruik in een juridische omgeving. Kalmthout: Biblo. (p. 74)

Naslagwerken

ballotage herstemming
Grote Van Dale (2005) 2 (Belg.N., niet alg.) herstemming herhaalde stemming wanneer de voorafgaande stemming geen beslissing heeft gebracht, m.n. beslissende stemming aangaande kandidaten, die bij de eerste stemming niet de vereiste meerderheid verkregen hebben
Van Dale Hedendaags Nederlands (2006) 2 (Belg., niet alg.) herstemming -
Verschueren (1996) het balloteren

[balloteren: 2. Z.N. herstemmen]

het herstemmen
Koenen (2006) 2 (Belg, pol) tweede stemronde; herstemming tweede stemming, m.n. als geen volstrekte meerderheid is verkregen
Kramers (2000) [in deze betekenis niet opgenomen] tweede stemming, nadat bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid is verkregen
Correct Taalgebruik (2006), p. 27 Het Nederlandse ballotage betekent: stemming over iemands lidmaatschap van of toelating tot een vereniging. (…)

Aan het Franse 'ballottage' (dubbele t) beantwoorden in een politieke context: herstemmen, herstemming, tweede stemronde (wanneer iemand bij de eerste stemronde niet het vereiste aantal stemmen heeft gehaald).

-
Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 23 [wordt afgekeurd] herstemming, tweede stemronde. – wel: stemming over iemands toelating als  lid van een vereniging.

-
Taalwijzer (1998), p. 52 betekent stemming over iemands toelating tot een vereniging of sociëteit (en dus niet: herstemming zoals het Fr. ballotage)

-
Vlaams-Nederlands woordenboek (2003) herstemming -