Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Schoonbroer, zwager

Vraag

Zijn schoonbroer en zwager synoniemen van elkaar?

Antwoord

Ja, beide woorden zijn synoniemen in de standaardtaal, maar schoonbroer wordt hoofdzakelijk in België gebruikt, terwijl zwager vooral in Nederland gangbaar is.

Toelichting

Volgens de woordenboeken hebben schoonbroer en zwager dezelfde betekenissen, namelijk 'de broer van iemands partner' of 'de mannelijke partner van iemands zuster of broer'.

(1) De zwager van de beste vriendin van mijn zus is ook op vakantie in Benidorm.

(2) Gelukkig helpt zijn schoonbroer om het verrassingsfeest voor zijn vrouw op touw te zetten.

Algemeen gangbaar in het hele taalgebied als aanduidingen voor aangetrouwde familieleden zijn: schoonzus, schoonmoeder, schoonvader, schoondochter, schoonzoon en schoonfamilie. Sporadisch komt ook schoonkinderen voor.

(3) Toekomstige schoonbroers zijn meestal minder schrikwekkend dan toekomstige schoonmoeders, maar over het algemeen blijft de eerste ontmoeting met de schoonfamilie toch een spannende gebeurtenis.

(4) Hoewel mijn dochters gescheiden zijn, beschouw ik hun ex-mannen nog steeds als mijn schoonkinderen.

Bijzonderheid

Wanneer de broer van iemands partner bedoeld wordt, komt in Nederland ook weleens het archaïsche behuwdbroeder voor.

Zie ook

Kozijn / neef
Metekind / petekind
Nonkel / oom

Naslagwerken

schoonbroer zwager
Grote Van Dale (2005) zwager

1 hetzij de broer van iemands partner, hetzij de mannelijke partner van iemands zuster of broer, syn. schoonbroer

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

1 zwager

1 broer van echtgenoot resp. echtgenote (…) syn. schoonbroer 2 echtgenoot van een zuster

Verschueren (1996)

1. broer van de echtgenoot of echtgenote, behuwdbroeder, zwager

2. man van een zus

behuwdbroeder d.i. zustersman, mans- of vrouwsbroeder

Koenen (2006)

zwager, behuwdbroeder

broer vd echtgeno(o)t(e) of echtgenoot vd zus (…); behuwdbroeder; schoonbroer

Kramers (2000)

vooral ZN zwager, broer van iems. echtgenoot (-genote) of echtgenoot van iems. zuster

schoonbroer

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 242

(minder gebr. naast:) zwager

-

Stijlboek VRT (2003), p. 210, 279

[bij schoonbroer / zwager] Beide woorden zijn correct. In België is schoonbroer het gebruikelijkst, in Nederland zwager.

[bij zwager / schoonbroer] Beide woorden zijn correct. In België is schoonbroer het gebruikelijkst, in Nederland zwager.

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

zwager

-