Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Ronddragen / rondbrengen

Vraag

Is brieven ronddragen correct?

Antwoord

Ja, brieven ronddragen is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied is brieven rondbrengen.

Toelichting

Het gebruik van ronddragen in de betekenis van 'rondbrengen' is standaardtaal in België.

(1) Een postbode moet brieven ronddragen, een politieman moet politietaken uitvoeren. Ieder zijn werk. [standaardtaal in België]

(2) Tijdens de vakantie verdien ik wat geld bij door geneesmiddelen rond te dragen. [standaardtaal in België]

Standaardtaal in het hele taalgebied zijn rondbrengen en bezorgen.

(3) Elke dag brengt Christine de post rond op de zesde verdieping.

Zie ook

Verdelen/distribueren; bezorgen

Naslagwerken

 

ronddragen

rondbrengen

Grote Van Dale (2005)

3 rondbrengen (1)

1 (m.betr.t. boeken, papieren, brieven enz. die bij de leden van zekere kringen bezorgd moeten worden) naar de rij af brengen of bezorgen bij elk van de personen die samen de vereniging, het gezelschap enz. uitmaken (…) (ook van postbestellers e.d.) bezorgen, bestellen: kranten rondbrengen

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

2 (Belg.) rondbrengen

1 (iets) brengen bij elk van de abonnees of betrokkenen (…) syn. ronddragen

Verschueren (1996)

[in deze betekenis niet opgenomen]

naar de rij of naar de leden van een kring of vereniging bezorgen

Koenen (2006)

-

2 (van boeken, kranten enz.) brengen of bezorgen bij elk vd betrokkenen

Kramers (2000)

-

bij elk der belanghebbenden bezorgen

Correct Taalgebruik (2006), p. 220

[wordt afgekeurd] Correct is: iets rondbrengen, bezorgen.

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 235

[wordt afgekeurd] brieven -, rondbrengen.

-

Taalwijzer (1998), p. 285

[bij rondbrengen, wordt afgekeurd] niet: ronddragen

is de gangbare term in de betekenis van rondpresenteren, brengen of bezorgen bij elk der betrokkenen