Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Rechtstaat / rechtsstaat

Vraag

Schrijf je rechtstaat of rechtsstaat?

Antwoord

Beide spellingen zijn toegestaan.

Toelichting

Samenstellingen met het zelfstandig naamwoord recht als eerste lid worden vrijwel altijd gevormd met een tussenklank -s-, bijvoorbeeld rechtsbeginsel, rechtsbron, rechtscollege, rechtsfeit, rechtsgeleerdheid, rechtsgelijkheid, rechtsgemeenschap, rechtsgeschil, rechtsgevolg, rechtsgrond, rechtshulp, rechtskennis, rechtsmacht, rechtsorde, rechtspersoon, rechtspleging, rechtspositie, rechtspraktijk, rechtsverhouding, rechtsvordering, rechtsvraag.

Slechts bij een minderheid van de samenstellingen ontbreekt deze tussen-s, bijvoorbeeld rechthebbende, rechtbank, rechtspraak, rechtmatig, rechtvaardig. Bij samenstellingen waarvan het tweede deel met een s begint, wordt maar één s uitgesproken. In de uitspraak is er dan ook geen sprake van een tussenklank -s-, maar naar analogie van de meeste andere samenstellingen wordt die in een aantal gevallen wel geschreven, zoals ook in rechtsstaat. De Woordenlijst geeft zowel rechtstaat en rechtstelsel als rechtsstaat en rechtsstelsel.

Zie ook

Twee sisklanken (Leidraad 10.2)
Tussenklanken in samenstellingen van zelfstandige naamwoorden (algemeen)

Beheer(overeenkomst) / beheers(overeenkomst)
Cultuurbeleidplan / cultuurbeleidsplan
Verkavelingaanvraag / verkavelingsaanvraag
Welkomsgeschenk / welkomstgeschenk

Naslagwerken

Woordenlijst (2015)