Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Produkt / product

Vraag

Is de juiste spelling produkt of product?

Antwoord

De officiële spelling is product.

Toelichting

Uitheemse woorden die eindigen op -uct en -uctie worden met een c gespeld. Voorbeelden zijn viaduct, ecoduct, product, reductie, productie en constructie.

Zie ook

K of c? (Leidraad 3.1)

Kassière / caissière
Publikatie / publicatie
Qualificatie / kwalificatie
Strict / strikt
Trucendoos / trukendoos

Naslagwerken

Woordenlijst (2015)