Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Plattekaas / kwark

Vraag

Is plattekaas correct?

Antwoord

Ja, plattekaas is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied is kwark.

Toelichting

De ongerijpte witte kaas die ontstaat door stremming van melk zonder dat er nog een andere bewerking op wordt toegepast, wordt in de standaardtaal in het hele taalgebied kwark genoemd.

(1) Sara nam een hapje van haar kwark en trok een bedenkelijk gezicht.

In België is het meest gebruikelijke woord voor datzelfde product plattekaas. Dat woord is standaardtaal in België.

(2) Geen honderd potjes plattekaas kunnen mijn honger stillen. [standaardtaal in België]

Af en toe treft men ook de minder gebruikelijke synoniemen hüttenkäse en wrongel aan.

(3) Voeg 150 gram verse hüttenkäse toe om de saus wat romiger te maken.

Zie ook

Platte kaas / plattekaas

Naslagwerken

plattekaas kwark
Grote Van Dale (2005) (alg.Belg.N.) wrongel, kwark

ongerijpte kaas, die gemaakt wordt door melk te laten zuren, syn. wrongel, wittekaas

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

1 (Belg.) wrongel 2 (Belg.) kwark

1 ongerijpte kaas (…) syn. plattekaas

Verschueren (1996)

Z.N. kwark, wrongel

soort zachte kaas van zure melk, wrongel voor huishoudelijk gebruik

Koenen (2006)

-

zuur zuivelproduct; onrijp en vd wei ontdaan stremsel van melk en karnemelk

Kramers (2000)

ZN kwark, hangop

verse, niet-gerijpte kaas, wrongel

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 214

[wordt afgekeurd] kwark, verse kaas; wrongel, hangop

-

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

kwark, wrongel

-