Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Plaatsingsbureau / arbeidsbureau

Vraag

Is plaatsingsbureau in de betekenis van 'arbeidsbureau' correct?

Antwoord

Nee, plaatsingsbureau is geen standaardtaal. In de standaardtaal spreekt men van arbeidsbureau of dienst/bureau voor arbeidsbemiddeling.

Toelichting

Een overheidsinstelling die bemiddelt tussen werkgevers en werkzoekenden noemt men in de standaardtaal een arbeidsbureau of een dienst/bureau voor arbeidsbemiddeling.

(1) Toen de heer Bosch zijn werk verloor, moest hij naar het arbeidsbureau.

(2) De VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) helpt mensen bij hun zoektocht naar werk.

Een plaatsingsbureau is in de standaardtaal een bureau dat plaatsen toewijst, bijvoorbeeld aan studenten. Het bureau bepaalt dan voor een bepaalde academische studie aan welke universiteit een student die studie mag gaan volgen. Ook militairen kunnen hun plaats toegewezen krijgen door een plaatsingsbureau.

Plaatsingsbureau wordt in België ook af en toe gebruikt als een verouderd synoniem voor arbeidsbureau of dienst/bureau voor arbeidsbemiddeling. Het is in die betekenis geen standaardtaal.

(3) Als je al vijf maanden zonder werk zit, wordt het dan geen tijd om naar het plaatsingsbureau te gaan? (in België, geen standaardtaal)

Naslagwerken

 

plaatsingsbureau

arbeidsbureau

Grote Van Dale (2005) (veroud.) bureau voor arbeidsbemiddeling

overheidsinstelling die bemiddelt tussen werkgevers en werkzoekers, waar aantekening wordt gehouden van gevraagde en aangeboden werkkrachten

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

[in deze betekenis niet opgenomen]

1 overheidsinstelling die bemiddelt tussen werkgevers en werkzoekenden

Verschueren (1996)

2. Z.N. arbeidsbureau

bureau voor arbeidsbemiddeling

Koenen (2006)

-

overheidsinstantie voor arbeidsbemiddeling

Kramers (2000)

ZN arbeidsbureau

-

Correct Taalgebruik (2006), p. 199

[wordt afgekeurd] Bureau of Dienst voor arbeidsbemiddeling, arbeidsbureau.

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 212

[bij plaatsingsbureau, plaatsingsbureel, plaatsingskantoor, wordt afgekeurd] arbeidsbureau, bureau, dienst voor arbeidsbemiddeling

-

Sociaalrechtelijk woordenboek (1977)

[in de index: Plaatsingskantoor: zie: Bureau voor arbeidsbemiddeling]

[plaatsing / plaatsen: 1. Het bezorgen van een dienstbetrekking aan een werkzoekende]

zie: Bureau voor Arbeidsbemiddeling.

[Bureau voor Arbeidsbemiddeling: Instelling, welke tot taak heeft werkgevers bij het zoeken van arbeidskrachten en werknemers bij het zoeken van een arbeidsplaats behulpzaam [te] zijn]

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

arbeidsbureau

-