Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Organigram / organogram

Vraag

Is het juiste woord voor 'de schematische voorstelling van een organisatie' organigram of organogram?

Antwoord

In deze betekenis zijn beide vormen correct. Ook correct zijn de synoniemen organisatieschema en organisatiestructuur.

Toelichting

Organigram en organogram hebben allebei de betekenis 'schematische voorstelling van een organisatie'. Het staat de gebruiker dus vrij om te kiezen, maar het is raadzaam om binnen één tekst consequent hetzelfde woord te gebruiken. Alternatieven zijn organisatieschema en organisatiestructuur.

(1a) Een organogram brengt in kaart in welke hiërarchische verhouding de afdelingen en medewerkers ten opzichte van elkaar staan.

(1b) Een organigram brengt in kaart in welke hiërarchische verhouding de afdelingen en medewerkers ten opzichte van elkaar staan.

Organogram heeft ook een medische betekenis: 'beschrijving van de bouw en ligging van de organen'. Organigram is niet correct in die betekenis.

Naslagwerken

Grote Van Dale (2015); Van Dale Hedendaags Nederlands (2008); Het Witte Woordenboek Nederlands (2007); Prisma Handwoordenboek Nederlands (2014); Onze Taal (2017); VRTtaal.net (2017)