Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Animatie

Vraag

Is animatie in de betekenis van 'georganiseerde ontspannende activiteiten' correct?

Antwoord

Ja, in die betekenis is animatie standaardtaal in België.

Toelichting

Animatie betekent in de standaardtaal in het hele taalgebied 'geleidelijk veranderende tekeningen die door snelle opeenvolging beweging suggereren' of - als verkorting van animatiefilm - 'tekenfilm'.

(1) De technieken in de animatie zijn sterk verbeterd sinds de komst van de computer.

(2) De nieuwste Disney-animatie is uit.

Animatie is ook standaardtaal in België als een soort verzamelterm voor attracties en activiteiten die georganiseerd worden naar aanleiding van een of ander feest of op een vakantieverblijf (zoals een camping). Ook in Nederland komt animatie in die betekenis voor, maar er is nog een niet te verwaarlozen groep taalgebruikers die het woord afkeurt. Het is daarom vooralsnog onduidelijk of we animatie ook in Nederland tot de standaardtaal kunnen rekenen.

(3) Op het wijkfeest was er ook aan animatie voor de kinderen gedacht. [standaardtaal in België]

(4) 's Zomers is er op of bij het strand altijd wel animatie. [standaardtaal in België]

Af en toe komt animatie in België voor in de betekenis 'gezellige drukte'. In die betekenis is het woord er echter geen standaardtaal.

(5) Op het werk is er altijd aardig wat animatie. (in België, geen standaardtaal)

Naslagwerken

 

animatie

Grote Van Dale (2005) 1 (alg.Belg.N.) activiteiten waarmee toeristen of bezoekers aan een evenement bij wijze van ontspanning beziggehouden worden

Van Dale Hedendaags Nederlands (2002)

3 (Belg.) activiteiten

Verschueren (1996)

2. Z.N. a. het zorgen voor een levendige, gezellige sfeer b. Metn. levendigheid, gezelligheid

Kramers (2000)

3 ZN levendigheid, drukte, gezelligheid; 4 ZN act, nummer van een presentator

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 17

(correct voor:) activiteiten ter ontspanning of recreatie, activiteitenbegeleiding

Taalwijzer (1998), p. 49

[bij attractie(s), wordt afgekeurd] niet: animatie

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

-          het organiseren van allerlei activiteiten voor een levendige, gezellige sfeer

-          levendigheid, gezelligheid