Apoteker / apotheker

Apoteker / apotheker

Vraag

Wat is de correcte vorm: apoteker of apotheker?

Antwoord

De correcte vorm is: apotheker.

Toelichting

De klank [t] schrijven we normaal gesproken als t, maar in sommige Griekse leenwoorden schrijven we hem als th. Men moet dat per geval van buiten weten of opzoeken. Het klassieke Grieks kende namelijk twee letters voor onze t, waarvan we de ene (de tau) gewoon als t schrijven en de andere (de thèta) als th. De [t] in apotheker is afgeleid van zo’n thèta. De [t] in bijvoorbeeld retorica is daarentegen afgeleid van een tau.

Leenwoorden uit het Grieks die we met th schrijven zijn onder meer: anesthesie, apotheose, atheïst, atheneum, authentiek, esthetiek, ethiek, ethologie, kathedraal, katholiek, mythologie, ornithologie, pathologie, theater, thema, theologie, theorie, therapeut, thermisch, thermometer, thesaurier, these (uiteraard worden ook varianten van deze woorden, zoals esthetica, theoloog en theatraal met een th geschreven).

De volgende achtervoegsels krijgen altijd een th:

-pathie (bijvoorbeeld: homeopathie)

-theek (bijvoorbeeld: discotheek)

NB De lettercombinatie th komt niet voor op het woordeinde. We schrijven dus homeopaat zonder h.

Behalve in Griekse leenwoorden komt de th ook voor in: althans, thans, thee en thuis (maar niet in: nochtans).

In België was de spelling van woorden als apotheek zonder h tot voor kort zeer algemeen gangbaar en ze is daar nog steeds tamelijk verbreid. Toch is de vorm met th de enige juiste.

Zie ook

T of th? (Leidraad 3.3)

Rhetorisch / retorisch

Naslagwerken

Woordenlijst (2015)

medeklinkers,zelfstandig naamwoord,spelling,grammaticatao_adv (C)
66
j
herkomst,medeklinkers,spelling,vreemde_woorden,zelfstandig_naamwoord
Woord of woordcombinatie,Subrubriek,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:medeklinkers,vreemde_woorden;Woord of woordcombinatie:herkomst;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord
01 January 2004
13 November 2015