Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Onthaal / ontvangst

Vraag

Is onthaal correct in een zin als Twee charmante medewerkers zorgden voor het onthaal van de gasten?

Antwoord

Ja, onthaal in de betekenis 'ontvangst, verwelkoming' zonder meer is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied is ontvangst. Onthaal is wel standaardtaal in het hele taalgebied als het betrekking heeft op de wijze waarop iets of iemand ontvangen wordt (dat wil zeggen gunstig of ongunstig).

Toelichting

Standaardtaal in het hele taalgebied is het gebruik van het zelfstandig naamwoord onthaal (evenals van het werkwoord onthalen) in combinatie met een positieve of negatieve kwalificatie.

(1) Het onthaal was veeleer aan de koele kant.

(2) Bij haar terugkomst uit Amerika kreeg de kampioene een hartelijk onthaal van familie, vrienden en fans.

(3) Zijn laatste roman werd over het algemeen positief onthaald.

(4) De voorzitter van Gaia werd koeltjes onthaald.

(5) De spelers van de nationale ploeg werden als helden onthaald.

In dergelijke gevallen kan ook ontvangst, respectievelijk ontvangen gebruikt worden.

Het gebruik van onthaal en onthalen zonder nadere kwalificatie erbij is standaardtaal in België.

(6) Zijn vrouw zorgde verder voor het onthaal. [standaardtaal in België]

(7) De winnaars worden onthaald op het stadhuis. [standaardtaal in België]

Kenmerkend voor het taalgebruik in België is ook de aanduiding onthaal voor een ontvangstbalie of receptie in een openbaar gebouw. Heel wat instellingen hebben bovendien een dienst Onthaal of een afdeling Onthaal.

(8) U kunt een informatiebrochure krijgen bij het onthaal. [standaardtaal in België]

Verder wordt onthaal in België vaak als eerste deel van een samenstelling gebruikt. Een typisch voorbeeld is het veel gebruikte onthaalmoeder (opvangmoeder, 'vrouw die bij zich thuis kinderen van werkende ouders opvangt en verzorgt').

Zie ook

Inkom

Naslagwerken

onthaal ontvangst
Grote Van Dale (2005) 3 (alg.Belg.N.) receptie (3)

1 het ontvangen-worden, het krijgen van iets dat door een ander ter hand gesteld of gezonden wordt

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

1 wijze waarop men iem. als gast ontvangt, syn. ontvangst

2 (…) het ontvangen van bezoekers, syn. onthaal, welkom

Verschueren (1996)

2. Z.N. Gal. a. ontvangst, verwelkoming b. opvang

A. Abstr. het ontvangen

Koenen (2006)

2 (Belg) receptie, ontvangstbalie

1 het onthaal, het recipiëren (…) 2 het ontvangen

Kramers (2000)

2 ZN ontvangst, verwelkoming (van vreemdelingen, onbekenden e.d.); opvang

1 het ontvangen of ontvangen worden

Correct Taalgebruik (2006), p. 179

Onthaal betekent: wijze waarop iemand of iets ontvangen wordt. Dat kan gunstig of ongunstig zijn (…). In een neutrale betekenis gebruiken we ontvangst, verwelkoming, begroeting, receptie, opvang, (informatie)balie.

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 189

[wordt afgekeurd] ontvangst, verwelkoming, begroeting; opvang (vluchtelingen); receptie. – wel in een aantal idiom. uitdr. en vaste verb.: wijze waarop iets of iem. onthaald wordt (b.v. een goed -, een feestelijk – krijgen, dat – heeft me ontroerd).

[in deze betekenis niet opgenomen]

Taalwijzer (1998), p. 238, 239

Niet te verwarren met *ontvangst; onthaal betekent: wijze waarop iem. of iets ontvangen wordt. Dat kan gunstig of ongunstig zijn.

Niet te verwarren met *onthaal; ontvangst (=het ontvangen) is neutraal. Al naar gelang het geval kunnen ook opvang, receptie, verwelkoming, begroeting bruikbaar zijn.

Stijlboek VRT (2003), p. 180

[bij onthaal, onthalen] Het zelfstandig naamwoord onthaal is correct in: een feestelijk, koel, warm enz. onthaal.

Niet gebruiken voor: receptie, balie, informatiestand.

-

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

-receptie

-opvang

-