Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Ondervragen / overhoren

Vraag

Zijn ondervragen en overhoren synoniemen?

Antwoord

Nee, ondervragen en overhoren zijn niet onderling verwisselbaar.

Toelichting

Overhoren heeft een aantal betekeniselementen die het onderscheiden van ondervragen. Ten eerste heeft het het element: 'nagaan of geleerd is wat geleerd had moeten worden'. Ten tweede kan overhoren mondeling en schriftelijk gebeuren, ondervragen alleen mondeling. Overhoren wordt voornamelijk gebruikt in de context van de school, bijvoorbeeld:

(1) De leraar Duits was gewend om de leerlingen elke week te overhoren over de vorige les.

Ondervragen is bijna synoniem met verhoren, en wordt vooral gebruikt in de politionele sfeer, bijvoorbeeld:

(2) De ex-vrouw van de misdadiger werd gisteren urenlang ondervraagd, maar is rond middernacht vrijgelaten.

Een laatste verschil is dat ondervragen alleen kan worden gecombineerd met iemand, en overhoren met iemand en met iets.

Zie ook

Onderschrijven / intekenen
Opschorten / schorsen

Naslagwerken

ondervragen

Grote Van Dale (2005)

3 (iem.) door hem vragen te stellen een onderzoek, een verhoor doen ondergaan (...) iem. op een examen ondervragen

Van Dale Handwoordenboek (1996)

in België, examineren

Verschueren (1996)

geen vermelding

Wolters-Koenen (1996)

geen vermelding

Kramers (1996)

ZN, overhoren, examineren

Correct Taalgebruik (1997) , p. 143

Getuigen worden ondervraagd, maar een les wordt overhoord.

Woordenboek correct taalgebruik (1994) , p. 206-207

examineren (een student); overhoren (een les)

ABN-gids (1996) , p. 252

overhoren (les); examineren (student)

Taalwijzer (1998) , p. 235

Niet te verwarren met overhoren; ondervragen is iemand vragen stellen om inlichtingen te verkrijgen; men kan alleen personen ondervragen. (Een les kun je dus niet ondervragen.)